Category Archives: ถั่งเช่า

ถั่งเช่าแนวทางแบบองค์รวมเพื่อการรักษาและสุขภาพ

  การแพทย์ทางเลือกถั่งเช่าขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ว่าร่างกายและสมองสามารถรักษาตัวเองและป้องกันการเจ็บป่วย การแพทย์ทางเลือกมุ่งเน้นไปที่การใช้วิธีธรรมชาติในการสร้างพลังงานและระบบภูมิคุ้มกันของตนเองเพื่อสุขภาพและการป้องกัน การแพทย์ทางเลือกมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเคมีสมองด้วยวิธีธรรมชาติ มันมุ่งเน้นไปที่การดูแลร่างกายของตัวเองการแพทย์ทางเลือกขึ้นอยู่กับหลักฐานว่าสุขภาพได้รับผลกระทบจากร่างกายพลังงานจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกและร่างกาย ความคิดพลังงานและอารมณ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พวกเขาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของร่างกาย ความคิดพลังงานและอารมณ์ผลักดันความเป็นจริงทางกายภาพสู่โรคหรือสุขภาพ โรคหรือสุขภาพนั้นกลายเป็นตัวเลือก – เหมือนความสุขหรือความทุกข์ ถั่งเช่าเป็นวิธีการรักษาและป้องกันที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานความคิดและอารมณ์จะไม่ป้องกันหรือรักษาโรค ถั่งเช่ายาทั่วไปมองว่าเป็นเครื่องทางกายภาพ มันใช้ยายาและการผ่าตัดเพื่อปรับเปลี่ยนกลไกของร่างกายการแพทย์ทางเลือกมองว่าเป็นพลังงานและจิตสำนึกที่เชื่อมต่อกับสสาร (ร่างกาย) เซลล์และอะตอมที่ประกอบไปด้วยร่างกายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและพลังงานเป็นหลัก การแพทย์ทางเลือกแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของแข็งเกี่ยวกับสสาร มีอนุภาคในเซลล์และอะตอม แต่แม้กระทั่งอนุภาคเหล่านี้ก็เป็นพลังงานแช่แข็ง การแพทย์ทางเลือกขึ้นอยู่กับมุมมองของไอน์สไตน์เกี่ยวกับความเป็นจริงนั่นคือพลังงานและจิตสำนึก ถั่งเช่าทั่วไปขึ้นอยู่กับมุมมองของนิวตันเกี่ยวกับความเป็นจริง – นั่นคือวัตถุของแข็งนั้นเชื่อมต่อกันด้วยพลังงาน ยาทั่วไปมองว่าร่างกายเป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อน ยาแผนโบราณมุ่งเน้นไปที่การใช้วิธีสังเคราะห์เพื่อจัดการกับ “เครื่องจักร” เพื่อให้มันทำงานได้ดีขึ้น ถั่งเช่าทางเลือกร่างกายเป็นพลังงานและจิตสำนึก การแพทย์ทางเลือกมองร่างกายเป็นพลังงานและจิตสำนึกก่อน มันเชื่อว่าร่างกายสามารถรักษาและป้องกันการเจ็บป่วยโดยเน้นพลังงานวิถีชีวิตและความคิด ดูเหมือนจะเป็นวิธีธรรมชาติในการป้องกันและรักษาโรคเพราะวิธีธรรมชาติมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นด้วยพลังงานและจิตสำนึกหลายคนอาศัยอยู่กับยาเสพติด สารเหล่านี้ไม่ได้มาจากธรรมชาติด้วยถั่งเช่า พวกเขาเป็นสารประกอบทางเคมีที่มักเลียนแบบส่วนผสมจากธรรมชาติที่พบในพืช ยาเหล่านี้มีผลข้างเคียงที่รู้จักและไม่รู้จักมากมาย พวกเขาไม่ได้ทดสอบสำหรับการใช้งานเป็นระยะเวลานาน พวกเขาจะไม่ถูกทดสอบว่าพวกมันมีปฏิกิริยาอย่างไรกับยาอื่น ๆ สารเคมีส่วนใหญ่ไม่รักษาโรค พวกมันช่วยรักษาอาการของโรคให้คงที่ แต่มีค่าใช้จ่าย … Continue reading

Posted in ถั่งเช่า | Comments Off on ถั่งเช่าแนวทางแบบองค์รวมเพื่อการรักษาและสุขภาพ