Tag Archives: ฮีตเตอร์

ห้องหับปฏิบัติงานสอบเทียบอุปกรณ์วัดทางอุตสาหกรรม (Calibration)

Calibration เป็นขั้นตอนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้สร้างความหนักแน่นว่าอุปกรณ์วัดที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณภาพและเกณฑ์แน่นอน พอดีแก่การใช้ประโยชน์งานในขบวนการผลิต สำหรับนำไปสู่บทสรุปท้ายที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาได้อย่างมีความสามารถตามมาตรฐานที่โรงงานเจาะจง เพราะว่าการสอบเทียบวัสดุอุปกรณ์วัด (Calibration) คือการเทียบค่าของอุปกรณ์วัดของโรงงาน กับค่ากฏเกณฑ์ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่อาจจะสอบกลับได้สู่กฏเกณฑ์แห่งชาติ ไม่ก็เกณฑ์ระหว่างชาติบ้านเมืองได้ เพราะว่าในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องเสนอค่าความไม่เที่ยงของการนับ ด้วยทุกหน ในสมัยปัจจุบัน ทุกกฏเกณฑ์สากล จะมีข้อตกลงที่ว่าด้วยการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งปวง การสอบเทียบเครื่องไม้เครื่องมือวัด (Calibration) ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ TIC มีหลักเกณฑ์เช่นนี้ ได้การยืนยันหลักเกณฑ์สากล มีเครื่องมือเกณฑ์จากทวีปยุโรปและสหรัฐฯ อาจจะสอบกลับถึงหลักเกณฑ์นานาประเทศ  เจ้าหน้าที่ที่ทำการสอบเทียบมีความชำนาญ ความช่ำชองและประวัติการฝึกหัดอย่างสมบูรณ์ ดำเนินต่อไปตามหลักเกณฑ์ตามเกณฑ์ รับประกันช่วงเวลาสอบเทียบ 7 – 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งรับรองการสอบเทียบ บริการรับ – ส่งเครื่องมือวัดของท่านฟรี บริการแจ้งเตือนผู้บริโภคเมื่อครบรอบการสอบเทียบ … Continue reading

Posted in เทคโนโลยี | Tagged , | Comments Off on ห้องหับปฏิบัติงานสอบเทียบอุปกรณ์วัดทางอุตสาหกรรม (Calibration)