Tag Archives: เรซูเม่ อังกฤษ

ตัวอย่างเรซูเม่ให้สื่อใจความหลักได้อย่างชัดเจน

จดหมายสมัครงานหรือเรซูเม่ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มโอกาสการเรียกสัมภาษณ์และการเข้าทำงาน ฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องมีเรซูเม่ที่โดดเด่นและแตกต่างจากเรซูเม่อื่นๆ ที่บริษัทได้รับ เรามีเคล็ดลับดีๆ มาแนะนำเพื่อช่วยในการเตรียมการเขียนเรซูเม่ที่สมบูรณ์แบบ คุณสามารถใช้เคล็ดลับเหล่านี้ในการสร้างเรซูเม่บนระบบของเรา กำหนดเป้าหมายการหางานของคุณ ใช้เป้าหมายที่คุณกำหนดในการเขียนตัวอย่างเรซูเม่ให้สื่อใจความหลักได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการวางโครงสร้างและเนื้อหาของเรซูเม่คือการขยายความเพื่อเสริมเป้าหมายดังกล่าว การเขียนเรซูเม่ที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นคือการเขียนเรซูเม่ที่ขาดซึ่งใจความหลักจะทำให้ผู้อ่านเรซูเม่มองข้ามจุดเด่นในตัวคุณเมื่อพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัคร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องให้เวลาสักนิดในการกำหนดเป้าหมายให้ชัดจนก่อนการลงมือเขียนเรซูเม่ สร้างเรซูเม่ของคุณให้เป็นเครื่องมือทางการตลาด เรซูเม่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ดีที่สุดที่คุณจะมีได้ คุณสามารถใช้เรซูเม่ในการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นให้กับตัวคุณ ลองจินตนาการว่าตัวคุณเป็นสินค้า บริษัทนายจ้างเป็นลูกค้าของคุณ และเรซูเม่เป็นแผ่นพับโฆษณาเกี่ยวกับตัวคุณ ดังนั้นแผ่นโฆษณานี้ควรจะอธิบายและเน้นถึงลักษณะพิเศษเฉพาะ จุดเด่น และคุณค่าของคุณ ใช้เรซูเม่ของคุณเพื่อสร้างโอกาสสัมภาษณ์งานไม่ใช่เพื่อให้ได้งาน วัตถุประสงค์ของเรซูเม่คือการสร้างความน่าสนใจในตัวคุณเพื่อทางบริษัทนายจ้างจะได้ติดต่อคุณมาสัมภาษณ์งาน จากนั้นใช้การสัมภาษณ์งานในการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณและเพื่อให้ได้งานในท้ายที่สุด วิเคราะห์รายละเอียดของงานเพื่อระบุคำสำคัญ (Keywords) ทบทวนรายละเอียดของประกาศรับสมัครงานที่คุณสนใจ ใส่คำสำคัญที่ระบุอยู่ในประกาศหางานลงในเรซูเม่ของคุณ สรุปความต้องการและปัญหาของบริษัทเพื่อการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหา เพื่อที่จะได้งานในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คุณต้องระบุและบ่งชี้ถึงปัญหาและความต้องการของบริษัทนายจ้างแต่ละแห่งให้ได้ และแสดงให้นายจ้างเห็นว่าคุณจะสามารถใช้ประสบการณ์และทักษะของคุณแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรผ่านเรซูเม่ของคุณ วาดภาพเรซูเม่ที่ตรงกับระดับและเงินเดือนของงานที่คุณต้องการ ในขณะที่คุณเขียนเรซูเม่คุณควรจะคำนึงถึงระดับของตำแหน่งงานรวมถึงเงินเดือนที่คุณต้องการ เพื่อที่จะนำมาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับเรซูเม่ของคุณให้ตรงกับระดับความต้องการ

Posted in หางาน | Tagged , | Comments Off on ตัวอย่างเรซูเม่ให้สื่อใจความหลักได้อย่างชัดเจน